Občan

Predĺženie úplnej uzávierky miestnej komunikácie okružnej križovatky Veterná - Olympijská

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom výstavby okružnej križovatky sa predlžuje úplná uzávierka na uliciach Veterná - Olympijská. 

Doba uzávierky:  do 21.00 hod. dňa 15. 11. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 30 m, od od vjazdu do bytového B03, po parkovisko na ulici Olympijská.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa pre Mestskú autobusovú dopravu č. 6, 22 bude vedená po uliciach Saleziánska, Špačinská a Sibírska a č. 14 po ulici Saleziánska a Ulica Parašutistov tak isto.
Dĺžka obchádzky cca 1 km.  Obchádzková trasa bude vedená po ulici Saleziánska, Špačinská a Sibírska a priľahlých uliciach. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.

7.10.2019 9:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?