Podnikateľ

Prenájom nebytových priestorov: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava

Mestská poliklinika Starohájska 2, Trnava poskytne do priameho prenájmu voľné nebytové priestory. 

 Mestská poliklinika Starohájska - nebytové priestory 

18.10.2021 11:02

 
Chcete vedieť, čo je nové?