Občan

Prenájom nebytových priestorov na kúpalisku Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava


V súlade s bodom 3 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje, že poskytne do prenájmu nebytové priestory bufetu a terasy, situované na kúpalisku Castiglione, Trnava, J. Slottu.

 

 Oznámenie o prenájme bufetu a terasy_kúpalisko Castiglione

21.4.2017 10:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?