Občan

Prenájom nebytových priestorov v Mestskej poliklinike na Starohájskej 2 v Trnave

Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 v Trnave poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory:

Umiestnenie nebytového priestoru – výmera:
a) Blok A, suterén, m. č. 07 – 40,32 m2
b) Blok A, 2. poschodie, m. č. 203,204, od 1. 11. 2019 – 40,15 m2
c) Blok B, 2. poschodie, m. č. 226,227,024 – 43,60 m2 – 1,00 m2

Lehota na doručovanie ponúk:
1.) 21. 08. 2019 do 9.00 h
2.) 25. 09. 2019 do 9.00 h
3.) 23. 10. 2019 do 9.00 h

Minimálna cena
• za prenájom nebytových priestorov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je vo výške 31,35 eura/m2/rok,
• za prenájom nebytových priestorov pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti je vo výške 110,52 eura/m2/rok

Viac info: www.sss.trnava.sk
Tel. kontakt: JUDr. Mgr. Pavol Mančák, 0915/966089

V Trnave 6. 8. 2019

6.8.2019 20:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?