Občan

Prenájom nebytových priestorov v objekte malometrážnych bytov na Ulici V. Clementisa 51 v Trnave

Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 v Trnave, poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory:

Umiestnenie nebytového priestoru – výmera:
a) Prízemie, m. č. 1 – 12,00 m2

Lehota na doručovanie ponúk:
1.) 21. 08. 2019 do 9.00 hod.
2.) 25. 09. 2019 do 9.00 hod.
3.) 23. 10. 2019 do 9.00 hod.

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov na poskytovanie služieb obyvateľom v súlade s VZN č. 514 je vo výške 30 eur/m2/rok.
                                                                
Viac info: www.sss.trnava.sk
Tel. kontakt: JUDr. Mgr. Pavol Mančák, 0915/966089

V Trnave 6. 8. 2019
 

6.8.2019 21:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?