Občan

Prerušená dodávka pitnej vody na Družbe bude v stredu 22. júna do 13.00 h

Z dôvodu havárie na rozvode studenej vody na druhom tlakovom pásme v okruhu HFS Družba 3 bude 22. 6.2022 v čase od 9.00 h do 13.00 h.  

1.prerušená dodávka TÚV a SV v bytových domoch na :

T. Tekela 3,4,5,6,7,8,10,11

V. Clementisa 47,48 ,

V. Clementisa 51 (Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava)

J. Slottu 11, 12, 13, 21, 22, 23, 33, 34, 35

2.bude prerušená dodávka iba SV do bytových domov :

J. Slottu 2-4 /bude znížená teplota TÚV/

3. bude prerušená dodávka iba TÚV do bytových domov :

V. Clementisa 42, 43, 44, 45, 46

T. Tekela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

MŠ T. Tekela 1

J.Slottu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Cisterna s pitnou studenou vodou bude priebežná pristavená pred objektom OST / výmenníková stanica /Družba 3 na ulici J. Slotu 17.

Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

22.6.2022 11:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?