Občan

Prerušená dodávka pitnej vody na Hlavnej ulici

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany Vám týmto oznamuje, že dňa

4. 6. 2012 (pondelok)

bude prerušená dodávka pitnej vody na Hlavnej ulici v Trnave

(pre nehnuteľnosti od kostola sv. Heleny po pobočku ČSOB) v čase

od 8.00 h do 11.00 h

Odstávka vody je súčasťou rekonštrukcie vodovodu na Hlavnej ulici v Trnave. Počas rekonštrukcie budú jednotlivé nehnuteľnosti zásobované pitnou vodou cez náhradný rozvod vody, uložený na povrchu pešej zóny.  

Žiadame vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, aby nezasahovali do dočasného rozvodu vody.

V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody kontaktujte tel. č.:
Ing.Kvašňák 0903 713 519 (dodávateľ f. Insituform)
Ing. Loskot 0903 288 384 (dodávateľ f. Insituform)
p. Nižnánsky  0915 891 761 (Tavos, a.s.)

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vám vopred ďakuje za porozumenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

31.5.2012 9:50