Občan

Prerušená dodávka vody na Divadelnej a Štefánikovej ulici

O Z N A M
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany Vám týmto oznamuje, že

7. mája 2012 (pondelok)

bude prerušená dodávka pitnej vody na Divadelnej a Štefánikovej ulici v Trnave

v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

Prerušenie dodávky vody na Štefánikovej ulici sa týka nehnuteľností na strane ulice od pobočky UniCredit bank Slovakia po odbočku na Františkánsku ulicu (pred pobočkou ČSOB).

Počas odstávky bude dodávka pitnej vody zabezpečená cisternou, umiestnenou na Štefánikovej ulici.

Odstávka vody je súčasťou rekonštrukcie vodovodu na Hlavnej ulici v Trnave.

V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody kontaktujte tel. č.:
Ing.Kvašňák 0903 713 519 (dodávateľ f. Insituform)
Ing. Loskot 0903 288 384 (dodávateľ f. Insituform)
p. Nižnánsky 0915 891 761 (Tavos, a.s.)

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vám vopred ďakuje za porozumenie a trpezlivosť.

 

3.5.2012 10:06