Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 1. júla na Okružnej a Veternej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

01. 07. 2021 v čase od 08.00 h do 12.00 h

 

 
  • OKRUŽNÁ: 1, 2, 3, 4
  • VETERNÁ: 1, 2, 3, 3/OP, 3/VE, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/OP, 17
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

31.5.2021 15:40