Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 1. júla na uliciach Atómová, Bučianska, Jaderná, Oblúková, Okružná, Prechodná a Veterná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

01. 07. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

 

 

  • ATÓMOVÁ: 1, 1/VE
  • BUČIANSKA: 1, 2 ,3, 4
  • JADERNÁ: 1, 2, 2/OP, 5
  • OBLÚKOVÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/OP, 27, 28, 29/1830, 31, 32, 33, 34, 35
  • OKRUŽNÁ: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/A, 14H, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 5374, 5379
  • PRECHODNÁ: 1/VE, 8153
  • VETERNÁ: 11/OP

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

2.6.2021 12:28