Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 1. júna na uliciach Konvalinková, Kozácka, Nezábudková a Púpavová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

01. 06. 2021 v čase od 08.00 h do 14.00 h

 

  • KONVALINKOVÁ: 1
  • KOZÁCKA: 48, 50, 53, 53/VE, 54, 55, 56, 57, 61
  • NEZÁBUDKOVÁ:  4/VE , 6, 8
  • PÚPAVOVÁ: 4

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

5.5.2021 13:51