Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 10. júna na Zelenečskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

10. 6. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

 

  • ZELENEČSKÁ: 2/C, 2/RD1, 2/RD2, 2/RD3, 2G, 4

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

13.5.2021 14:00

 
Chcete vedieť, čo je nové?