Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 10. mája na Ulici J. Bottu, Bradlanská, G. Dusíka, K. Mahra, V. Roya, A. Sládkoviča, F. Veselovského, Študentská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

dňa 10. 05. 2017 v čase od 11.30 hod. do 14.30 hod.:


BOTTU, J.: 19/TS, 38, 40, 42, 44, 46, 46/OP
BRADLANSKÁ: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 7/VE, 8, 9
DUSÍKA, G.: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9
MAHRA, K.: 9
ROYA, V.: 1, 2, 2/A, 2/VE, 4, 6
SLÁDKOVIČA, A.:  32 , 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
VESELOVSKÉHO, F.: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2/ZA, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29/BL, 3, 30, 31, 32, 5, 6, 7, 8, 9
ŠTUDENTSKÁ: 53/ZA
 

6.4.2017 12:01

 
Chcete vedieť, čo je nové?