Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 11. júna na uliciach Bučianska, Špačinská, Hajdóczyho, Herdu a Prechodná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

11. 06. 2021 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

 

  • BUČIANSKA: 5
  • ŠPAČINSKÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/VE, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/VE, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
  • HAJDÓCZYHO, J.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
  • HERDU, J.: 1
  • PRECHODNÁ: 1/VE

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

13.5.2021 12:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?