Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 11. júna na uliciach Špačinská, Hajdóczyho, Lichardova, Murgašova, Na Hlinách a Okružná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

11. 6. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

 

  • ŠPAČINSKÁ: 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 76, 78, 78/BL, 78/OP
  • HAJDÓCZYHO, J.: 40
  • LICHARDOVA:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31
  • MURGAŠOVA: 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15
  • NA HLINÁCH:  1/A , 1/B, 1/C, 1/D, 2, 2/ZA, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 50, 51, 52, 53, 55
  • OKRUŽNÁ: 27

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

13.5.2021 12:50

 
Chcete vedieť, čo je nové?