Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 11. mája na uliciach 9. mája, Bratislavská, Ružová, Stromová, Tulipánová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

dňa 11. 05. 2017  v čase od 07.30 hod. do 14.30 hod.:


9. MÁJA: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60
BRATISLAVSKÁ: 1, 11, 19, 21, 3, 5, 7, 9/OP
RUŽOVÁ: 1, 10, 11, 4, 5, 6, 8
STROMOVÁ: 17, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49
TULIPÁNOVÁ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36
 

21.4.2017 7:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?