Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 14. januára na uliciach Javorová, Olivová a Dialničná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 14. 01. 2020 v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod.:

 

  • CESTA DIALNIČNÁ: 1, 2, 2/VE
  • JAVOROVÁ: 1 , 1/BL, 1/OP, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/OP, 10/VE, 11, 13, 13/OP, 14, 14/OP, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/OP, 36, 37, 38, 38/VE, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 49/OP, 50, 51/OP, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 70/VE, 70/ZA, 73, 73/ZA, 75, 77, 82, 86, 86/VE, 87A, 87B, 90, 431/59, 431/135, 1694/2
  • OLIVOVÁ: 1, 1/A, 2, 3, 3/OP, 4, 5, 6

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

11.12.2019 12:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?