Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 14. mája na Modranskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

14. 5. 2021 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

  • MODRANSKÁ: 1/BL, 1/VE, 2, 2/PR, 2/VE, 3/BL, 55

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

16.4.2021 9:21