Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 14. novembra na uliciach Bradlanská, G. Dusíka, J. Bottu a K. Mahra

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 14. 11. 2018 v čase od 07.30 hod. do 14.30 hod.:

 

  • BRADLANSKÁ: 2, 4, 4/VE
  • DUSÍKA, G.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
  • JÁNA BOTTU: 19/TS, 46/OP
  • MAHRA, K.: 9

24.10.2019 9:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?