Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 16. októbra na Zelenečskej, Kozáckej a F. Kráľa

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


16. 10. 2017 od 8.30 hod. do 12.00 hod.:

  • KOZÁCKA: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 42, 42/VE, 43, 45, 46, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9
  • F. KRÁĽA: 10 , 11, 11/VE, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • ZELENEČSKÁ: 25 , 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/VE, 43, 47

25.9.2017 10:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?