Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 16. septembra na uliciach Agátová, Fándlyho, Hospodárska, Kalinčiakova, Komenského, Kvetná, Okružné námestie, Zelený kríček, Sadová, J. Sambucua, T. Vansovej, Šrobárova, Štúrova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 16. 09. 2018 v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod.:

 

 • AGÁTOVÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11/VE, 12, 14, 16, 18
 • FÁNDLYHO: 20
 • HOSPODÁRSKA: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87/PR, 88, 89, 90, 91, 92, 92/ZA, 93
 • KALINČIAKOVA: 6/TS, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 88/BL
 • KOMENSKÉHO: 31
 • KVETNÁ: 1, 2, 3/VE, 4, 4/A, 5, 6, 7/VE, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
 • NÁM. OKRUŽNÉ: 3
 • NÁM. ZELENÝ KRÍČEK: 1/C, 7/BL
 • SADOVÁ: 10
 • SAMBUCUSA, J.: 37, 42
 • VANSOVEJ, T.: 1/OP, 1/PR
 • ŠROBÁROVA: 2, 3, 7, 8, 9
 • ŠTÚROVA: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36A, 40, 42

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.
 

21.8.2019 12:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?