Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 17. mája na ulici Konvalinková, Kozácka, Nezábudková, Púpavová, Zelenečská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

dňa 17. 05. 2017 v čase od 11.30 hod. do 14.30 hod.:


KONVALINKOVÁ: 1, 3, 4, 5, 6, 7
KOZÁCKA: 29, 48, 53, 53/VE, 54, 55, 56, 56/ZA, 57, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71/VE, 72, 72/BL, 72/VE, 8258/24
NEZÁBUDKOVÁ: 153/TS, 6, 8
PÚPAVOVÁ: 2, 3, 4, 7
ZELENEČSKÁ: 59/OP, 61, 61/BL, 63, 64/E, 65, 65/A, 65/B, 65/C, 65/D, 67, 69, 71
 

6.4.2017 12:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?