Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 18. apríla na uliciach Fándlyho, A. Hlinku, J. Bottu, Š. Parráka, J. Sambucusa, A. Sládkoviča, Tomášikova, F. Veselovského, M. E. Šoltésovej a Študenstská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 18. 04. 2019 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.:

 

 • FÁNDLYHO:  28, 30
 • HLINKU, A.: 16, 21, 23, 25, 27, 29
 • JÁNA BOTTU: 48 , 48/ZA, 50, 52, 54, 56, 58
 • PARRÁKA, Š. C. : 1/A , 2, 3, 4, 5
 • PAZMÁŇA, P. : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 19/VE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
 • SAMBUCUSA, J.: 1, 2, 3, 4, 4/PRI, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
 • SLÁDKOVIČA, A.: 24/ZA
 • TOMÁŠIKOVA: 6
 • VESELOVSKÉHO, F.:  2
 • ŠOLTÉSOVEJ, E. M.: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • ŠTUDENTSKÁ: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/PR, 28, 30, 31, 31/ZA, 32, 34, 35, 37, 39, 39/ZA, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 120/TS

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
 

19.3.2019 10:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?