Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 18. mája na Chovateľskej, Cukrovej a Štrkoch

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú 18. mája 2017 od 11.30 do 14.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

CHOVATEĽSKÁ č. 18, 3, 3387/3, 5/OP, 99
ŠTRKY č. 1 , 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 3413/44, 3413/46, 3413/48, 3413/49, 8437/1/A
CUKROVÁ č. 16 , 17, 18, 18/VE, 19, 20

10.4.2017 11:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?