Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 19. apríla na Ulici K. Elberta, R. Vandru, na Záhradnej a Domčekovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

19. 4. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

 
  • DOMČEKOVÁ ULICA:  8, 765, 768, 772, 773, 776
  • ULICA KAROLA ELBERTA: 12, 256, 365, 371, 392
  • ULICA RICHARDA VANDRU:  3, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 391, 659, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 703, 704, 706, 708, 711, 712, 713, 714
  • ZÁHRADNÁ ULICA: 8, 585, 587, 766, 767, 770, 771, 774, 775, 778, 782, 783, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 960
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.
 

30.3.2021 8:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?