Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 2. júla na uliciach Hlboká a Starohájska

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

2. 7. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

  • HLBOKÁ: 8/A,9,10,11,12,13,13/OP,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26
  • STAROHÁJSKA: 10

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

2.6.2021 12:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?