Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 2. júna na uliciach 9. mája, Bratislavská, Markovičova, Mýtna, Odbojárska, Orgovánová a Petzvalova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

02. 06. 2021 v čase od 11.30 h do 15.30 h

 

  • 9. MÁJA: 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/VE, 45, 49
  • BRATISLAVSKÁ: 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/VE, 37, 38/VE, 39, 41, 41/VE, 44, 44/VE, 45, 46, 46/VE, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 56/ZA, 57, 58, 59, 59/OP, 60, 61, 62, 63, 64, 64/VE
  • MARKOVIČOVA: 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/VZ, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
  • MÝTNA: 2, 2/VE, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59
  • ODBOJÁRSKA: 40
  • ORGOVÁNOVÁ: 6, 9, 11, 12, 13, 21, 23
  • PETZVALOVA: 2, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 19

11.5.2021 13:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?