Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 20. novembra na Sereďskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 20. 11. 2019 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.:

 

  • SEREĎSKÁ: 257, 259

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

28.10.2019 14:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?