Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 21. apríla v lokalite Farárske

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

21. 4. 2021 v čase od 08.00 h do 15.00 h

 

  • LOKALITA FARÁRSKE: 1, 1/BL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/VE, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/VE, 18, 19, 20, 22, 24, 25
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa  ospravedlňujeme.

30.3.2021 9:04

 
Chcete vedieť, čo je nové?