Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 21. augusta na uliciach Letecká, Olympijská, Poštová, Rovná, Saleziánska, Spojná a Veterná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

21. 8. 2020 v čase od 07.30 h do 09.30 h

 

  • LETECKÁ: 1, 1/VZ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/VE, 15, 15A, 16, 17, 18, 18/A, 19, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 27/ZA, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
  • OLYMPIJSKÁ: 12 , 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 5221/1
  • POŠTOVÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/OP, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
  • ROVNÁ: 2, 4
  • SALEZIÁNSKA: 9, 11, 13, 15, 17, 19
  • SPOJNÁ: 2
  • VETERNÁ: 18/C , 18/D, 18/E, 18/F, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

29.7.2020 8:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?