Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 23. apríla na Ulici J. Fándlyho a J. Sambucusa

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 23. 04. 2019 v čase od 07.30 hod. do 9.30 hod.:

 

  • FÁNDLYHO: 28, 30
  • SAMBUCUSA, J.: 2, 4, 4/PRI, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
 

22.3.2019 13:09

 
Chcete vedieť, čo je nové?