Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 23. apríla na uliciach 9. mája, Ružová a Tulipánová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

23. 4. 2019 v čase od 10.00 h do 12.00 h

 

 

  • 9. MÁJA: 28
  • RUŽOVÁ: 1, 4, 5, 6, 10, 11
  • TULIPÁNOVÁ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme

26.3.2019 13:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?