Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 23. mája na uliciach Chovateľská, Trstínska, Štrky a Skladová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 23. 05. 2019 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.:

 

  • CESTA CHOVATEĽSKÁ: 1/B/B, 1/VE CES
  • TRSTÍNSKA: 3/BL, 9, 9/VO, 10, 16, 28/TS
  • CESTA ŠTRKY: 81
  • SKLADOVÁ: 2, 2/PRI

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

18.4.2019 11:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?