Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 24. septembra na Staničnej ulici - verejné osvetlenie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 24. 09. 2018 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.:

  • STANIČNÁ: 5   (verejné osvetlenie - MsÚ)

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

3.9.2019 8:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?