Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 27. apríla na uliciach Chovateľská, Trstínska a Štrky

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

27. 4. 2021 v čase od 07.30 h do 18.00 h

 

  • CHOVATEĽSKÁ: 1/B/B, 1/VE
  • TRSTÍNSKA: 9, 10
  • ŠTRKY: 81
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.
 

26.3.2021 8:44

 
Chcete vedieť, čo je nové?