Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 27. júla na uliciach Bočná, Mikovíniho, Osadná, Ostravská, Slovanská a Zelenečská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

27. 7. 2020 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

  • BOČNÁ: 1, 3
  • MIKOVÍNIHO:  8380/9
  • OSADNÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
  • OSTRAVSKÁ: 1 , 2, 3, 4, 5, 6
  • SLOVANSKÁ: 3/VE , 4/VE
  • ZELENEČSKÁ: 49 , 51, 51/ZA, 53, 55, 57, 59, 73, 75, 75/PR, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 91/VE, 97, 99, 101, 103, 105, 107

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

26.6.2020 13:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?