Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 27. septembra 2018 na Rovnej 2 a 4

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 27. 9. 2018 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.:

 

  • ROVNÁ č. 2, 4

24.8.2018 15:06

 
Chcete vedieť, čo je nové?