Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 3. júna na Priemyselnej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

03. 6. 2021 v čase od 10.30 h do 12.15 h

 

  • PRIEMYSELNÁ č. 5//, 5/B, 193/TS

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

11.5.2021 10:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?