Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 3. júna na uliciach Františkánska, Zelený kríček a Štefánikova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

03. 06. 2021 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

  • FRANTIŠKÁNSKA: 4, 5, 6, 7, 14/D1, 14/D2, 14/D3, 17, 17/VE, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 34/PR
  • ZELENÝ KRÍČEK: 1/C , 4, 5, 5/BL, 6, 7
  • ŠTEFÁNIKOVA: 16, 19, 20, 21, 22, 26

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

11.5.2021 12:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?