Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 3. júna na uliciach Špačinská, Hlbinu, Hlubíka, Kmeťa, Krajná, Letecká, Parašutistov, Radarova, Rovná, Severná, Sibírska, Ustianska a Ľudová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

03. 06. 2021 v čase od 12.30 h do 15.30 h

 • ŠPAČINSKÁ: 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 130, 130/ZA, 131, 131/ZA, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142/VE, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156
 • HLBINU, P.: 20, 23, 30
 • HLUBÍKA, J.: 36
 • KMEŤA, A.: 1, 1/VE, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10/-, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27
 • KRAJNÁ: 3, 4, 5, 9, 9/VE, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 21/OP, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/ZA KRUPSKÁ č. 1 , 3/PRI, 4, 58
 • LETECKÁ: 20
 • PARAŠUTISTOV: 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
 • RADAROVA:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • ROVNÁ: 19, 23, 32, 34, 36
 • SEVERNÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
 • SIBÍRSKA: 1/VO , 2, 3, 3/OP, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/VE, 24, 24/VE, 8285/6, 8285/7
 • USTIANSKA: 1, 2, 2/B, 3, 4, 5, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28/ZA, 29, 31, 32, 32/ZA, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 48/VE, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/VE, 4599, 4603/6
 • ĽUDOVÁ:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/ZA, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

11.5.2021 10:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?