Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 30. apríla na uliciach Trstínska a Skladová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

30. 4. 2021 v čase od 08.00 h do 15.00 h

  • TRSTÍNSKA: 9, 9/VO, 16, 3369
  • SKLADOVÁ: 2, 2/PRI

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

6.4.2021 13:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?