Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 30. júna na uliciach Dedinská, I. Krasku, Javorová, Lipová, Olivová, Pútnická, Sereďská a Tichá

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

30. 6. 2021 v čase od 11.30 h do 14.30 h

  • DEDINSKÁ: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/VE, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/VE, 63, 65
  • IVANA KRASKU: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14/VE, 18, 19, 19/PR, 20, 21, 24
  • JAVOROVÁ: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/OP, 36, 37, 38, 38/VE, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45/VE, 47, 48, 49, 49/OP, 50, 51/OP, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 70/VE, 70/ZA, 73, 73/ZA, 75, 431/59, 1694/2
  • LIPOVÁ: 1, 1/OP, 2, 3, 3/OP, 5, 5/VE, 69/PRI
  • OLIVOVÁ: 1, 1/A, 2, 3, 3/OP, 4, 5, 6
  • PÚTNICKÁ: 3, 3/VE, 6
  • SEREĎSKÁ: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/ZA, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/A, 49, 50, 51, 52, 53, 53/VE, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69/PR, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/VE, 125, 127, 129, 131
  • TICHÁ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/VE, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Z dôvodu,  že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.
 

31.5.2021 10:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?