Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 30. marca na uliciach Spartakovská a V. Clementisa

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

30. 3. 2021 v čase od 08.00 h do 18.00 h

 

  • SPARTAKOVSKÁ: 5, 9/VE, 25, 26, 27, 28, 29/BL, 29/VE, 30, 41
  • VLADIMÍRA CLEMENTISA: 13, 14, 15/VE, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

22.2.2021 13:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?