Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 31. mája na Vajanského ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

31. 05. 2021 v čase od 07.30 h do 14.30 h

  • VAJANSKÉHO: 6, 7, 8, 9, 9/PR, 10, 11

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

7.5.2021 9:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?