Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 7. augusta v lokalitách Štrky, Chovateľská a Cukrová ulica

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 07. 08. 2019 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod.:

 

  • CESTA CHOVATEĽSKÁ: 3, 5/OP, 10/VE, 18, 99, 3387/3
  • CESTA ŠTRKY: 1, 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 3413/44, 3413/46, 3413/48, 3413/49, 8437/1/A
  • CUKROVÁ: 16, 17, 18, 18/VE, 19, 20

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

15.7.2019 13:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?