Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 9. februára na uliciach Bočná, Osadná, Ostravská, Slovanská a Zelenečská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

09. 02. 2021 v čase od 08.00 h do 14.00 h

 

  • BOČNÁ 1, 3, 34
  • OSADNÁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
  • OSTRAVSKÁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • SLOVANSKÁ 1, 2, 3, 3/VE, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • ZELENEČSKÁ 89, 91
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.
 

13.1.2021 9:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?