Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 1. júna na Klempovej, Kollárovej a A. Žarnova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

1. 6. 2022  v čase od 8.30 do 12.00 h

 

KLEMPOVA č. 3, 4
KOLLÁROVA č. 16, 25/BL, 32/D1, 32/D2, 32/VZ, 33
ŽARNOVA, A. č. 1, 2, 3, 4, 6/-, 25, 27

12.4.2022 14:38