Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 10. decembra na Námestí J. Herdu a Rybníkovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

10. 12. 2021 v čase od 08.00 h do 15.00 h

Námestie J. Herdu č. 4/VE
Rybníková  14

23.11.2021 14:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?