Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 10. novembra na Bernolákovej, Daxnerovej, Hattalovej, Koniarekovej, Nobelovej, Sasinkovej, P. Tótha, Vančurovej, Železnej a Žitnej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

10. 11. 2021 v čase od 7.30 h do 14.30 h

 

BERNOLÁKOVA č. 1, 2/5905, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/ A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 51/ZA
DAXNEROVA č. 1, 2, 6
HATTALOVA č. 1,2,3,6,8,12,14
KONIAREKOVA č. 17/A,17/B
NOBELOVA č. 7,8
SASINKOVA č. 3,8
P. TÓTHA č. 1,2,3
VANČUROVA č. 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38/ OP, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56
ŽELEZNÁ č. 2/VE
ŽITNÁ č. 14

20.10.2021 7:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?