Občan

Prerušenie distribúcie elektriny bude 17. augusta na J. Bottu, Š. C. Parráka, J. Sambucusa a Študentskej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

17. 8. 2021 v čase od 7.30 h do 14.00 h

 

J. BOTTU č. 54, 56, 58
Š. C. PARRÁKA č. 1/A, 2, 3, 4, 5
J. SAMBUCUSA  č. 1, 3
ŠTUDENTSKÁ č. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

23.7.2021 9:51